De stichting

Naam Stichting Miep van Riessen
Datum van oprichting Amsterdam, 3 februari 2016
Bestuur Hester Wandel (voorzitter), Martine van de Ven (secretaris), Govert Meijers (penningmeester)
RSIN 856041427
KvK-nummer 65260503
Bank NL22INGB0007073252
Website www.miepvanriessen.nl
E-mail stichtingmiepvanriessen@gmail.com
X x.com/miepvanriessen
Facebook facebook.com/Stichting-Miep-van-Riessen
Instagram instagram.com/miepvanriessen
Wikipedia wikipedia.org/miepvanriessen

Doelstelling
Stichting Miep van Riessen wil het oeuvre van beeldend kunstenaar Miep van Riessen (1944-2015) uit Schagen bekendheid geven.
De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
– Het beheer van kunstwerken gemaakt door Miep van Riessen
– Het informeren over en het uitdragen van het oeuvre Van Miep van Riessen
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn

Beleidsplan
De stichting wil zich richten op de verschillende aspecten van het werk en leven van Miep van Riessen voor het onderbrengen van het werk in tentoonstellingen en musea, zoals:
– Textiel
– Zeeland (Watersnoodramp van 1953)
– Wadden en Noord-Hollands landschap
– Den Bosch (academietijd)
– Letterkunde (teksten en poëzie)

Beleidsplan 2024
Stichting Miep van Riessen wil in 2024:

  • Meer bekendheid geven aan het werk van Miep van Riessen en het boekje over ‘De Verdronkenen’;
  • Het boekje laten opnemen in belangrijke bibliotheken in Nederland;
  • Minimaal twee nieuwsbrieven verspreiden;
  • De website bijhouden en uitbreiden met columns;
  • Het aantal leners uitbreiden. De datum voor de kunstuitleen staat gepland op zaterdag 30 november 2024, de dag dat Miep van Riessen 80 zou zijn geworden;
  • De kring van vrijwilligers/donateurs verder uitbreiden;
  • Het comité van aanbeveling groter maken. Proberen leden te werven in de textielwereld, kunstwereld, letterkunde etc.;
  • Zoeken naar expositiemogelijkheden en tentoonstellingen;
  • De schilderijen in de opslag beter fotograferen en opnieuw verpakken.

Jaarverslagen

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

ANBI
De Stichting Miep van Riessen heeft een culturele ANBI-status (Algemeen nut beogende instellingen). Donateurs of schenkers aan culturele ANBI’s profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.