De stichting

Naam Stichting Miep van Riessen
Datum van oprichting Amsterdam, 3 februari 2016
Bestuur Hester Wandel (voorzitter), Martine van de Ven (secretaris), Govert Meijers (penningmeester)
RSIN 856041427
KvK-nummer 65260503
Bank NL22INGB0007073252
Website www.miepvanriessen.nl
E-mail stichtingmiepvanriessen@gmail.com
Twitter twitter.com/miepvanriessen
Facebook facebook.com/Stichting-Miep-van-Riessen
Instagram instagram.com/miepvanriessen
Wikipedia wikipedia.org/miepvanriessen

Doelstelling
Stichting Miep van Riessen wil het oeuvre van beeldend kunstenaar Miep van Riessen (1944-2015)
uit Schagen bekendheid geven. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
– Het beheer van kunstwerken gemaakt door Miep van Riessen
– Het informeren over en het uitdragen van het oeuvre Van Miep van Riessen
– Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn

Beleidsplan
De stichting wil zich richten op de verschillende aspecten van het werk en leven van Miep van Riessen voor het onderbrengen van het werk in tentoonstellingen en musea. Te denken valt aan:
– Textiel
– Zeeland (65 jaar na de Watersnoodramp 2018)
– Wadden en Noord-Hollands Landschap
– Den Bosch (academietijd)
– Letterkunde (teksten en poëzie)

Beleidsplan 2017
Stichting Miep van Riessen wil in 2017:

  • Campagne voeren om ervoor te zorgen dat ‘De Verdronkenen’, Mieps monument voor de Watersnood, op 1 februari 2018 bij de 65ste herdenking van Watersnoodramp in Zeeland te zien is;
  • Op zoek gaan naar een economischere opslag (kleiner) van de kunstwerken;
  • Het  kenbaar maken van de stichting en haar activiteiten voortzetten via persberichten, het aanschrijven van personen en bedrijven binnen ons netwerk en via (sociale) media;
  • Het netwerk uitbreiden;
  • Vier nieuwsbrieven verspreiden;
  • De website bijhouden en uitbreiden. Er moet een completer overzicht van de werken komen op de website. Bij elk werk willen we de volgende informatie vermelden: het nummer van het werk, de titel, het jaar, de maten, de materialen, het soort lijst en of het werk te kop, te leen of in privébezit is;
  • Verder gaan met het in kaart brengen van het oeuvre, het doen van onderzoek en de informatie over schetsen en grafisch werk bijwerken;
  • Het aantal leners uitbreiden. De datum voor de kunstuitleen staat gepland op 24 november 2017;
  • De kring van vrijwilligers/donateurs verder uitbreiden;
  • Het comité van aanbeveling groter maken. We gaan leden werven in de textielwereld, kunstwereld, letterkunde  etc.

Beloningsbeleid
Bestuursleden ontvangen geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld.

ANBI
De Stichting Miep van Riessen heeft een culturele ANBI-status (Algemeen nut beogende instellingen). Donateurs of schenkers aan culturele ANBI’s profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.