Donateurs

Wilt u ons helpen het werk van Miep van Riessen bekendheid te geven en in stand te houden?
Wordt dan donateur van de Stichting Miep van Riessen. Dat kan al voor 20 euro per jaar.
U krijgt hiervoor een aantal keer per jaar een digitale nieuwsbrief en uitnodigingen voor tentoonstellingen en evenementen. Met uw bijdrage kunnen we dit soort activiteiten bekostigen.
Maak het bedrag over op NL22INGB0007073252 t.n.v. Stichting Miep van Riessen, Amsterdam, onder vermelding van uw naam en (e-mail)adres.

De Stichting Miep van Riessen heeft een culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Donateurs of schenkers aan culturele ANBI’s profiteren van extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. (RSIN 856041427, KvK-nummer 65260503)

Tevens zoeken we naar vrijwilligers die ons kunnen helpen bij tentoonstellingen, bijvoorbeeld met transport en ophangen van werken, aanwezig zijn tijdens openingstijden van de expositie of catering tijdens een opening.