Zeventig jaar Watersnoodramp en zeven jaar Stichting Miep van Riessen

Vandaag bestaat Stichting Miep van Riessen 7 jaar!

Opgericht om het werk van Miep van Riessen (1944-2015) bekendheid te geven. We hebben al mooie dingen bereikt: kunstuitleen van haar werk voortgezet, expositie in de Watertoren van Alkmaar en twee bijzondere werken in langdurig bruikleen aan het Watersnoodmuseum.

Sinds afgelopen woensdag is het werk ‘De Vermisten’ (2009) een van de 70 voorwerpen in de tentoonstelling ter gelegenheid van de zeventigjarige herdenking van de Watersnoodramp van 1953. Van Riessen legde met naald en draad de namen vast van de ruim honderd mensen die nog altijd worden vermist om ze niet te vergeten.

Op 1 februari is het 70 jaar geleden dat de dijken braken en grote delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland overstroomden en 1836 mensen de dood vonden. Nog altijd zijn er mensen vermist of niet geïdentificeerd. De ramp wordt herdacht in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk dat is gevestigd in de caissons die in november 1953 werden gebruikt om het gat in de dijk te dichten.

In aanloop naar de zeventigjarige herdenking werd aan de stichting gevraagd om ook het werk ‘De Vermisten’ in het Watersnoodmuseum te exposeren. Voor dit werk werd eveneens een speciale vitrine gemaakt door Frans Stofregen van Museale Techniek en en Harold Kool van Glassale. Door de vitrine luchtdicht af te sluiten en van UV-werend glas te voorzien is het kwetsbare textiele werk goed beschermd tegen schadelijk invloeden van licht en vocht. Het museum is immers ingericht in de betonnen caissons, die in 1953 zijn gevuld met water en zand om zo af te zakken in de kolkende zee en het land te beschermen.

‘De Vermisten’ is te zien in de jubileumtentoonstelling “Ik ben van 1953”, waarin zeventig schenkingen aan het Watersnoodmuseum worden getoond. Het werk ‘De Verdronkenen’ dat bij de 65-jarige herdenking naar het museum kwam, kan worden bewonderd in het tweede caisson.

Detail van Mieps magnum opus: alle 1836 namen van de slachtoffers van de watersnoodramp geborduurd
Detail van de Vermisten, waarop goed is te zien dat ze de namen leeg liet en eromheen borduurde om het gemis te symboliseren
‘De Vermisten’ in de tentoonstelling ‘Ik ben van 1953’in het Watersnoodmuseum
Ik ben van 1953 in het Watersnoodmuseum
Hester Wandel, voorzitter van Stichting Miep van Riessen, overhandigd ‘De Vermisten’ in bruikleen aan directeur Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum
‘De Vermisten’ in de luchtdichte vitrine in de werkplaats van Frans Stofregen
Harold Kool en Frans Stofregen hangen het werk op in de tentoonstelling met behulp van mensen van Brandwacht en Meijer

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *