Zeventig jaar Watersnoodramp en zeven jaar Stichting Miep van Riessen

Vandaag bestaat Stichting Miep van Riessen 7 jaar!

Opgericht om het werk van Miep van Riessen (1944-2015) bekendheid te geven. We hebben al mooie dingen bereikt: kunstuitleen van haar werk voortgezet, expositie in de Watertoren van Alkmaar en twee bijzondere werken in langdurig bruikleen aan het Watersnoodmuseum.

Sinds afgelopen woensdag is het werk ‘De Vermisten’ (2009) een van de 70 voorwerpen in de tentoonstelling ter gelegenheid van de zeventigjarige herdenking van de Watersnoodramp van 1953. Van Riessen legde met naald en draad de namen vast van de ruim honderd mensen die nog altijd worden vermist om ze niet te vergeten.

Op 1 februari is het 70 jaar geleden dat de dijken braken en grote delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland overstroomden en 1836 mensen de dood vonden. Nog altijd zijn er mensen vermist of niet geïdentificeerd. De ramp wordt herdacht in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk dat is gevestigd in de caissons die in november 1953 werden gebruikt om het gat in de dijk te dichten.

In aanloop naar de zeventigjarige herdenking werd aan de stichting gevraagd om ook het werk ‘De Vermisten’ in het Watersnoodmuseum te exposeren. Voor dit werk werd eveneens een speciale vitrine gemaakt door Frans Stofregen van Museale Techniek en en Harold Kool van Glassale. Door de vitrine luchtdicht af te sluiten en van UV-werend glas te voorzien is het kwetsbare textiele werk goed beschermd tegen schadelijk invloeden van licht en vocht. Het museum is immers ingericht in de betonnen caissons, die in 1953 zijn gevuld met water en zand om zo af te zakken in de kolkende zee en het land te beschermen.

‘De Vermisten’ is te zien in de jubileumtentoonstelling “Ik ben van 1953”, waarin zeventig schenkingen aan het Watersnoodmuseum worden getoond. Het werk ‘De Verdronkenen’ dat bij de 65-jarige herdenking naar het museum kwam, kan worden bewonderd in het tweede caisson.

Detail van Mieps magnum opus: alle 1836 namen van de slachtoffers van de watersnoodramp geborduurd
Detail van de Vermisten, waarop goed is te zien dat ze de namen leeg liet en eromheen borduurde om het gemis te symboliseren
‘De Vermisten’ in de tentoonstelling ‘Ik ben van 1953’in het Watersnoodmuseum
Ik ben van 1953 in het Watersnoodmuseum
Hester Wandel, voorzitter van Stichting Miep van Riessen, overhandigd ‘De Vermisten’ in bruikleen aan directeur Siemco Louwerse van het Watersnoodmuseum
‘De Vermisten’ in de luchtdichte vitrine in de werkplaats van Frans Stofregen
Harold Kool en Frans Stofregen hangen het werk op in de tentoonstelling met behulp van mensen van Brandwacht en Meijer

Het werk is te mooi om in de kast te staan

De opslag in Schagen waar haar schilderijen en ezel zijn opgeslagen

Vandaag is het de geboortedag van Miep van Riessen. Ze is geboren op 30 november 1944 en overleden, 70 jaar oud, in 2015.
Op haar 65-ste verjaardag maakte ik een glossy “De Miep”. Met foto’s van haar favoriete schilderijen en haar magnum opus De Verdronkenen in wording. Op haar 70ste verjaardag spraken we af dat we een catalogus zouden gaan maken van haar werk. Ze overleed helaas een half jaar later.

Inmiddels bestaat de stichting alweer zesenhalf jaar en staan er heel veel werken op de website. In 2018 brachten we een boekje uit over De Verdronkenen. We stipten haar oeuvre er even in aan.
Het is nu, zeven jaar na haar overlijden, tijd om alle kunstwerken goed te fotograferen, want de kwaliteit is verouderd. Er zijn inmiddels zoveel betere foto’s te maken. Bovendien staan de werken van de stichting alweer zes jaar in de opslag. Een klein deel ervan wordt uitgeleend en gezien.
“Het werk is te mooi om in de kast te staan” zeiden Miep en ik tegen elkaar vlak voor haar overlijden.

Het zou mooi zijn om ter ere van haar 80ste geboortedag in 2024 een tentoonstelling te organiseren, zodat veel meer mensen het oeuvre van Miep kunnen bewonderen. En wie weet maken we dan ook een overzichtscatalogus.

Denken jullie met ons mee voor een mooie plek voor een tentoonstelling?

Twintig jaar Kunstuitleen Miep van Riessen

In 2002 startte Miep van Riessen een kunstuitleen aan huis van haar eigen werk. In het verleden was haar werk te huur geweest bij verschillende kunstuitleencentra in Bergen, Alkmaar, Hoorn en Den Helder. Dat werk was via de Beeldend Kunstenaarsregeling (BKR) in bezit gekomen van gemeenten en het rijk. Het werk van Miep was altijd uitgeleend en zeer populair.

Op een dag werd ze gebeld door een medewerker van een kunstuitleen met de mededeling dat het werk beschadigd was en niet meer kon worden uitgeleend. Er werd gevraagd of ze het werk mochten vernietigen. Dat was tegen het zere been van Miep, en terecht. Haar werken waren als haar kinderen. Daarin had ze haar hele ziel en zaligheid gestoken. Die vernietig je toch niet?!

Ze vroeg het werk terug en is meer werken gaan ophalen, die niet werden geleend of in een gemeentehuis tegen de muur stonden. Met het werk dat ze nog in huis had en die van de BKR begon ze haar eigen uitleen. In mei 2002 hield ze drie dagen open huis aan de Tuinen in Schagen. Het was een mooi Pinksterweekend en veel mensen kwamen langs. Ze had een persbericht naar de krant gestuurd die een bericht plaatste en ze was te horen op de lokale radio in een interview met Kitty Mertz.

Daarna hield ze twee keer per jaar open huis, in mei en rond haar verjaardag op 30 november. Op die dagen kwamen leners nieuwe werken lenen, die door het hele huis werden opgehangen: in de galerie in de garage, op de slaapkamer, op haar atelier en in de huiskamer. Miep zorgde voor eten en drinken, want hoewel de kunstuitleen al om 12 uur werd geopend, kwamen de meeste mensen rond borreltijd en bleven ze hangen. Dat vond ze heel gezellig, nar al dat eenzame werk op haar atelier. Ze kookt het liefst voor een heel weeshuis.

Na het overlijden van Miep zetten we als stichting Miep van Riessen de kunstuitleen voort. De werken gingen, goed verpakt in noppenfolie, in een veilige opslag in Schagen en de administratie doen we vanuit huis. Een keer per jaar, wederom rond haar verjaardag, openen we de opslag en kunnen mensen een werk ruilen. Vanaf een lijst met foto’s en gegevens en via de site kunnen ze zich oriënteren. En waar nodig openen we de verpakking om het werk goed te bekijken. En elke keer zijn we onder de indruk van haar ijver en de schoonheid van het werk.

We zijn blij dat we met de kunstuitleen mensen kunnen laten genieten van het werk van Miep van Riessen.

Wilt u ook een werk lenen? Het kost slechts 100 euro per jaar. Neem dan contact met ons op via stichtingmiepvanriessen@gmail.com

De volgende ruildag is op zaterdag 26 november 2022 van 14.00 tot 15.30 uur in Schagen.

.

Miep in een podcast

Sinds oktober heeft Mieps dochter Hester Wandel een eigen podcast, getiteld HET ATELIER VAN. Daarin bezoekt zij kunstenaarsateliers. Het atelier van haar moeder was de aanleiding om dit te starten. Hester is in feite geboren in een atelier, want haar ouders zaten nog op de kunstacademie toen zij ter wereld kwam. Ateliers zijn een rode draad in haar leven.
Over Miep van Riessens atelier en haar werk maakte ze een podcast en twee bonusafleveringen. Ze zijn hieronder te beluisteren via de apps van Apple Podcasts, Spotify en Google Podcasts op je mobiel, onder de titel Het Atelier van.

Geboren in een atelier!
Hester Wandel is geboren in een atelier en haar moeder had altijd een atelier aan huis. In gedachten en in gesprek met haar vader gaat Hester terug naar het atelier waarin ze is opgegroeid. Dat is het atelier van beeldend kunstenaar Miep van Riessen (1944-2015) uit Schagen.

Met dank aan: Nico Wandel en Marieke de Bruijn.
Muziek: Paul Glazier


Kunst om te herinneren
Stichting Miep van Riessen geeft bekendheid aan het werk van kunstenaar Miep van Riessen (1944-2015). Dat is een manier om iemands leven en dood te eren en te verwerken. Miep deed dat met haar Magnum Opus: De Verdronkenen. Dit werk dat in het Watersnoodmuseum hangt, is een eerbetoon aan de slachtoffers van de Watersnoodramp. In deze uitzending zorgt de stichting ervoor dat een ander werk over de ramp – De Vermisten – in een museum komt, nota bene in een tentoonstelling over rouw.

Met dank aan: Kitty Mertz, Noordkop Centraal, Wilma Wegert. Cornelis van der Bas, Jeroen, Martine van de Ven, Museum Huis Doorn, Watersnoodmuseum, Corry Slager, Nel en Jan Heinen.
Muziek: Paul Glazier en Tamboers en Pijpers Korps Mariniers en Koperkwintet Marinierskapel


Miep aan het woord
30 November is de geboortedag van Miep van Riessen (1944-2015). We kunnen haar atelier niet meer live bezoeken, maar haar gelukkig nog wel aan het woord laten over haar werk. Ze werd in 2004 geïnterviewd door Kitty Mertz van SchagerFM. Noordkop Centraal, zoals het nu heet, was zo vriendelijk het materiaal beschikbaar te stellen.
Zo kunnen we Miep zelf horen over haar werk en de eigen techniek die ze had ontwikkeld. De kunstuitleen die ze in 2002 van haar eigen werk had opgericht wordt voortgezet door Stichting Miep van Riessen. Kijk voor meer informatie en afbeeldingen van de werken op www.miepvanriessen.nl

Met dank aan: Kitty Mertz en Noordkop Centraal
Muziek: Paul Glazier

Vrijheid

Vandaag vieren we 76 jaar vrijheid. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog kunnen we in vrijheid leven. Vrijheid is ook jezelf mogen zijn en je eigen keuzes maken. Miep van Riessen heeft dat altijd sterk gevoeld. Zo ging ze naar de kunstacademie in Den Bosch, omdat ze vond dat kunst voor haar de manier was om zich te uiten. Ze moest haar vrijheid wel bevechten.

Miep werkte van 1972 tot 1975 samen met haar man in deeltijd op een bezigheidstherapie in een bejaardentehuis. Ze verdeelden de taken in werk en huishouden: een duobaan avant la lettre. Toen ze, door de scheiding in 1975, alleen kwam te staan met haar twee kinderen, vroeg haar werkgever zich af of ze werk en zorg wel kon combineren. In plaats van haar te steunen – ze deed het werk ten slotte al in deeltijd – twijfelden ze aan haar kunnen. Dat stootte haar tegen de borst en ze zegde haar baan op. Ze koos voor een onzeker maar vrij bestaan als kunstenaar. Ze bepaalde zelf wel wat ze aankon.

Van 1980 tot 1986 maakte Miep gebruik van de Beeldend Kunstenaarsregeling. Weer moest ze zich bewijzen: textielkunst werd vaak gezien als ambacht en geen echte kunst. Maar Miep ging haar eigen weg met haar zelf bedachte techniek. Ze werd toegelaten tot de BKR, haar werk werd elke keer aangekocht door de gemeente en de kunstwerken waren in de kunstuitleen altijd uitgeleend.

Toch gaf de druk van het inleveren van het werk op gezette tijden spanning, omdat het een prestatieregeling was. Ze was blij dat het stopte en ze zelf weer kon bepalen wanneer een werk af moest zijn. Vanaf toen was ze echt vrij kunstenaar. Een baan ernaast in de zorg verschafte haar een basisinkomen. Ze kon maken wat ze wilde en liet zich door niemand vertellen hoe het moest.

Jubileum!

Een aandeel in Stichting Miep van Riessen: een klein stukje werk van Miep

Vandaag 3 februari 2021 bestaat Stichting Miep van Riessen 5 jaar!

We hebben al veel bereikt:
* De tentoonstelling in de Watertoren van Alkmaar (2016)
* De uitgave van het boekje over De Verdronkenen (2018)
* Een vitrine voor de Verdronkenen en de plaatsing ervan in het Watersnoodmuseum (2018)
* Deelname aan het TextielPlus Festival (2019)


Dit konden we niet doen zonder iedereen die ons steunde door middel van donaties en het lenen van schilderijen. Hartelijke dank aan onze donateurs en leners!
Wilt u ook een aandeel in de stichting? Voor 20 euro per jaar kunt u ons steunen: NL22INGB0007073252 t.n.v. Stichting Miep van Riessen.
Als dank ontvangt u een van deze aandelen: een klein stukje van een werk van Miep!

De verhalen achter het werk van Miep

De Vermisten, 2009, acrylverf en garens op doek, 70 x 70 cm, Stichting Miep van Riessen

De Verdronkenen

Vandaag is het 68 jaar geleden dat de dijken braken en delen van Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland overstroomden en de storm vele slachtoffers maakte. De herdenkingsplechtigheid bij het Watersnoodmuseum kon ik online volgen. De beperkingen van de coronacrisis brengen de herdenking dichterbij. Kunstenaar Miep van Riessen (1944-2015) bedacht een eigen manier om de 1836 slachtoffers van de Watersnoodramp te herdenken. Ze maakte het monument ‘De Verdronkenen’, dat sinds 1 februari 2018 in het Watersnoodmuseum hangt.

Hoe ging Miep te werk? Lees verder

De magie van Miep

Op de vraag aan een lener over wat het werk van Miep van Riessen voor hem betekent, antwoordde hij dat Mieps werk magie heeft.

“Het werk bestaat uit canvas, verf en garen. Mijn oog bestaat uit hoornvlies, lens en bloedvaten. Daartussen gebeurt iets dat zonder die stoffelijkheid niet zou kunnen gebeuren, maar dat de stoffelijkheid tegelijkertijd ontstijgt. Dat is de magie van Miep van Riessen.”

Dat is waar. Mieps werk heeft iets magisch. Het zijn verstilde landschappen en toch zit er beweging in. Door het gebruik van DMC zijdeglans garens geeft het werk vanuit verschillende standpunten een ander beeld. Neem bijvoorbeeld het werk ‘Wit op zwart IV’ uit 1991. Van de voorkant zie je een zwart schilderij met witte vierkanten en vanaf de zijkant is het een wit schilderij met zwarte blokken. En toch zijn het alleen maar draadjes op doek.
Sommige werken doen zelfs pijn aan je ogen, zo erg beweegt het. Kinetische kunst en toch heel stil. Zo verstild en zo intiem dat mensen ervan moeten huilen. Door het beeld zelf of juist door de zeggingskracht, zoals bij de werken over de slachtoffers van de Watersnoodramp. In het schilderij ‘De Vermisten’ uit 2009 liet Miep de letters leeg en borduurde ze eromheen, om aan te geven dat deze mensen nog steeds worden vermist sinds 1 februari 1953.

Een aantal werken is moeilijk te fotograferen omdat het er in verschillend licht steeds anders uitziet. Een werk kan doodslaan door de foto en een ander werk kan juist heel veel diepte krijgen. Bij de kunstuitleen die Miep van 2002 tot 2015 aan huis had, namen mensen soms een werk mee naar huis waarvan ze dachten dat ze het nog niet eerder hadden gezien. Doordat het op een andere muur hing leek het een nieuw werk.

Mieps werk moet je live zien en ervaren. Hopelijk kunnen we in 2021 weer een tentoonstelling organiseren of meedoen aan een textielfestival. Maar het kan ook boven je eigen bank, zodat je er dagelijks naar kunt kijken en je de magie van Miep ontdekt.
Wilt u ook een werk lenen neem dan contact op met de stichting. Voor 100 euro heeft u een jaar lang een echte Van Riessen in huis.

Het werk bestaat uit canvas, verf en garen. Mijn oog bestaat uit hoornvlies, lens en bloedvaten. Daartussen gebeurt iets dat zonder die stoffelijkheid niet zou kunnen gebeuren, maar dat de stoffelijkheid tegelijkertijd ontstijgt.

Dat is de magie van Miep van Riessen

Aan de achterkant wonen ook mensen

Onlangs veilde het Louvre een intiem moment met de Mona Lisa. (https://nos.nl/artikel/2361008-80-000-euro-voor-intiem-moment-met-mona-lisa.html) De hoogste bieder mag erbij zijn als het wereldberoemde schilderij van Leonardo Da Vinci voor de jaarlijkse inspectie uit de lijst wordt gehaald. Hij mag het werk voor 80.000 euro van alle kanten bekijken.

De achterkant van een werk zie je niet vaak, omdat het zit ingelijst en veelal is beschermd met een plaat hout of karton. Dit gebeurt om weersinvloeden tegen te gaan, zoals vocht of de kou van buitenmuren en om vuil buiten te houden.
Bij de schilderijen van Miep van Riessen is dat hetzelfde. Zij plakte haar kunstwerken op hardboard, waardoor ze het doek goed kon straktrekken en ze stevig in de lijst zitten. Je ziet dus niet hoe Miep haar garens afwerkte of hoe ze tellingen bijhield op de rand van het doek.

Lees verder

Miep aan het woord

Miep van Riessen (1944-2015) zou op 30 november 76 jaar zijn geworden. Dan zou ze ongetwijfeld open huis hebben gehouden van haar kunstuitleen. Sinds Miep vanaf mei 2002 twee keer per jaar haar huis opengestelde voor de kunstuitleen kwam ze geregeld op de radio. Ze werd gebeld door Kitty Mertz van SchagenFM in een live uitzending. Miep zat zenuwachtig op zolder op haar atelier en wij luisterden beneden naar de radio. Een half uur later kwamen de eerste bezoekers om een werk te lenen of om te ruilen.
Miep vond het altijd spannend om geïnterviewd te worden en over haar werk te vertellen. Het werk moest maar voor zich spreken vond ze. Toch zijn we blij dat een aantal interviews is bewaard, zodat we haar zelf kunnen horen vertellen over haar bijzondere techniek en wat haar bezighield.
In 2004 werd Miep 60 jaar en organiseerde ze eigenhandig een grote overzichtstentoonstelling van haar werk. Ruim 100 werken stelde ze tentoon in een notariskantoor aan de Landbouwstraat in Schagen. Het gaf een mooi overzicht van ruim 35 jaar kunstenaarschap. Kitty Mertz kwam persoonlijk langs om een kijkje te nemen terwijl Miep nog druk bezig was met het ophangen van de werken.
In de video ziet u foto’s van de expositie die op 27 november 2004 werd geopend door graficus Wim Wandel en een week te zien was in Schagen. https://youtu.be/9iAkjoRT554